Pentru a va asigura cea mai buna experienta de navigare Site-ul nostru utilizeaza Cookies. Aflati mai multe
 

Datorită temperaturilor scăzute, unele plante nu pot fi livrate momentan în toate localitățile din România.
În momentul în care situația meteorologică permite livrarea fără probleme în localitatea dumneavoastră, veți fi contactat de un reprezentant Flower Time.

REGULAMENT CONCURS

 

I. ORGANIZATOR
I.1. Organizatorul concursului este S.C. COMGABY MOLN S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD, COM. PRUNDU BÎRGĂULUI, SAT. SUSENII BÎRGĂULUI, STR. PRINCIPALA, NR. 261A, inregistrata la Registru Comertului Bucuresti sub nr. J06/251/1997, Cod Unic de Inregistrare: RO 9579993.


II. DURATA CONCURS
II.1. Concursul va fi organizat pe Facebook, in perioada 13.01.2023-16.01.2023 
II.2. Concursul va fi organizat pe intreg teritoriul Romaniei, exclusiv prin intermediul paginii oficiale de Facebook a Organizatorului.


III. DREPTUL DE PARTICIPARE
III.1. Pentru a putea participa la concurs, persoanele interesate trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti anterior datei de inscriere;
b) sa detina cont de  Facebook ;
c) sa acceseze pagina de  Facebook, sa dea FOLLOW paginilor, sa dea like postarii concursului si sa adauge un comentariu la anuntul de concurs prin vor eticheta minim 3 prieteni cu care dorescte sa impartaseasca concursul. Participantul poate adauga mai multe comentarii.

d) la acest concurs pot participa persoane de sex feminin, dar si persoane de sex masculin;

III.2. Nu pot participa la aceast concurs administratorii sau salariatii companiei S.C. COMGABY MOLN S.R.L., si alte persoane implicate in organizarea si desfasurarea concursului, precum si sotul/sotia, rudele si afinii lor de gradul I.
III.3. 
III.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.


IV. MODUL DE DESFASURARE
IV.1. Concursurile se desfasoara doar online, pe pagina de Facebook “flowertime.ro”.

IV.2. Castigatorii vor fi desemnati dintre utilizatorii care au îndeplinit actiunile conform conditiilor prezentate anterior.
IV.3. Castigatorul va fi desemnat, prin tragere la sorti electronica pe platforma www.commentpicker.com, dintre toti participantii cu inscrieri valide.


V. ACORDAREA PREMIILOR
V.1.1. Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti, realizata pe platforma www.commentpicker.com.
V.1.2. In cazul in care realizarea extragerii castigatorului pe platforma web www.commentpicker.com nu va fi posibila din cauza unor eventuale probleme tehnice independente de Organizator, extragerea va fi efectuata intr-o data anuntata ulterior, dar nu cu mai mult de 14 zile de la data initiala.
V.2.1. Castigatorul va fi contactat de catre un reprezentant al Organizatorului prin mesaj privat, transmis pe contul personal de Instagram, in vederea validarii pe baza actului de identitate si in vederea oferirii detaliilor privind ridicarea premiului. Prelucrarea datelor din actul de identitate se face exclusiv în scopul identificării Castigatorului îndeplinirii obligațiilor legale ale Organizatorului și al desfășurării în bune condiții a loteriei publicitare. Prin participarea la concurs, participantul își dă consimțământul expres pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal.
V.2.2. In cazul in care castigatorul concursului  nu va putea fi contactat sau nu va raspunde pana cel tarziu la data 18.01.2023 ora 23:59, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul respectivului castigator. Astfel, va fi desemnat castigator o altă persoană desemnata in urma tragerii la sorti.


VI. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR
VI. 1. Premiile vor oferite persoanelor desemnate castigatoare prin livrarea lor la adresa mentionata de castigator.


VII. LIMITAREA RASPUNDERII
VII.1. Inscrierile efectuate inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, nu vor fi luate in considerare.
VII.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in concurs, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea la eveniment in perioada de desfasurare a acestuia.


VIII. TAXE SI IMPOZITE
VIII.1. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a loteriei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii formularului sau a solicitarii Regulamentului). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.


IX. INFORMAREA PARTICIPANTILOR
IX.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat pe pagina de Facebook FLowerTimeCluj, in sectiunea Comentarii, sau pe pagina de Instagram a organizatorului, in sectiunea bio.
IX.2. Prin participarea la concurs, participantii sunt de acord ca, in situatia in care vor fi desemnati castigatori, numele lor de utilizator sa poata fi facute publice cu ocazia anuntarii castigatorului, fara ca acestia sa emita pretentii financiare fata de Organizator pentru organizarea acestor operatiuni. Pentru a evita orice dubiu, temeiul publicarii il constituie indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului.
IX.3. Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu GDPR, respectiv:
1) Dreptul de acces la datele prelucrate;
2) Dreptul la rectificarea datelor;
3) Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
4) Dreptul la restricționarea prelucrării;
5) Dreptul la portabilitatea datelor;
6) Dreptul de opoziție;
7) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri,
8) Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;
9) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.
Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.